Duurzaam

Energieneutraal wonen

Alle woningen binnen het project zijn ‘Nul op de Meter’ woningen. De woningen zijn samen met KLIMAATGARANT ontworpen. Het klimaatsysteem van KLIMAATGARANT is gebaseerd op warmte- en koudeopslag, goede isolatie, zuinige ventilatie en wordt gevoed door eigen zonne- energie. Concreet betekent dit voor u: geen energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling en tapwater (gebouw gebonden energie). Daarnaast wordt er 2700 kWh opgewekt t.b.v. uw energiebundel voor huishoudelijk gebruik, welke door Klimaatgarant wordt gegarandeerd.
Hieronder een toelichting.

Wonen in Vlinderhof

Warmtepomp
De nieuwste technieken worden toegepast in Vlinderhof. Zo wordt er geen gebruik meer gemaakt van het bekende gasnet, maar wordt er in de winter warmte uit de bodem gehaald om uw woning behaaglijk te krijgen . In de zomer wordt de warmtepomp ingezet om koeling te realiseren middels vloerkoeling. Tevens zorgt de warmtepomp voor warm tapwater.
In plaats van het gebruik van gas onttrekt de warmtepomp via een gesloten circuit warmte uit de bodem. Met die warmte wordt de vloerverwarming op de juiste temperatuur gebracht en ook het tapwater verwarmd. Het klimaatsysteem zorgt voor een gelijkmatige warmte, de hele dag en nacht door. Dit is niet alleen de meest comfortabele vorm van verwarming, u krijgt er ook nog een ‘koeling’ bij. In de zomer werkt het principe namelijk net andersom. Dan wordt de warmte teruggevoerd naar de bodem. Via uw vloer kunt u uw woning dan ook op de warme dagen behaaglijk houden. Let op: dit is geen airco!
De warmtepomp kiest automatisch voor verwarmen of verkoelen, afhankelijk van de ingestelde temperatuur.Bijkomend voordeel: de gehele woning is voorzien van vloerverwarming! Dus geen radiatoren meer in huis die altijd op een plek staan waar u bijvoorbeeld net die ene kast wilt plaatsen (behalve in de badkamer). U bent dus optimaal flexibel in het indelen van uw woning.
Het systeem is gebaseerd op relatief lage temperaturen en dit betekent in de praktijk dat veranderingen in de temperatuur langzaam gaan. De beste resultaten bereikt u (energetisch en wat comfort betreft), wanneer u de thermostaat dag en nacht op dezelfde temperatuur laat staan. Dan doet het systeem automatisch de rest.
U bedient de warmtepomp met de kamerthermostaat, met instellingen voor de ruimtetemperatuur, een keuzemenu voor de bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum. Als de thermostaat eenmaal is ingesteld, hoeft u er eigenlijk nooit meer aan te komen!

Warm tapwater
Het comfort van warm water in de woning is optimaal: de woning beschikt over een boiler aangesloten op de warmtepomp, waarin het warme water voor de keuken en de badkamer wordt opgeslagen.
De warmtepomp zorgt dat het water in de boiler wordt opgewarmd. Het water bereikt na opwarming een temperatuur van ruim 60 graden Celsius, warm genoeg om legionellavorming te voorkomen. Als er warm water uit het boilervat is gebruikt, vult de warmtepomp gedurende de nacht het warme water in de boiler weer aan.
Er is ruim voldoende warm water om te douchen. U kunt zelf het gewenste warmwatercomfort instellen met de kamerthermostaat. Meer warm water nodig? Dan kunt u altijd de warmtepomp extra laten werken. Dat kost alleen wel energie. Een kookeiland in de keuken of een groot bad inbouwen kan altijd, maar dat heeft wel gevolgen voor het verwarmings- en koelingssysteem. Het is dus verstandig hierover tijdig advies in te winnen.

Douche WTW
Dit is een warmteterugwinning uit douchewater. De douche WTW is een uniek systeem waarbij de warmte van het afgevoerde douchewater wordt gebruikt om het aanvoerwater op te warmen. Hiermee bespaart u flink op het energieverbruik in de woning. De warmte-uitwisseling vindt plaats door middel van een warmtewisselaar die in een schacht t.p.v. de badkamer is ingebouwd. Het afgevoerde douchewater blijft gescheiden van het schone aanvoerwater. De boiler of warmtepomp hoeft zo minder bij te verwarmen. En dat bespaart energie!

Ventilatie
Uiteraard is ook de ventilatie een van de onderdelen van de duurzame systemen in de woningen. In alle woningen in Vlinderhof wordt CO2 geregelde ventilatie toegepast.
CO2 geregelde ventilatie is een belangrijk onderdeel om te komen tot een gezond en comfortabel binnenklimaat. Met behulp van een ventilator gaat verse buitenlucht naar binnen en vervuilde binnenlucht naar buiten. Beide luchtstromen worden door een warmtewisselaar gevoerd én gefilterd. Hierdoor heeft de vers aangevoerde lucht nagenoeg de kamertemperatuur. Daarmee geniet u op een energiezuinige manier van meer wooncomfort – én minder verwarmingskosten.
De toevoer van de lucht wordt centraal aangevoerd door een inlaat op het dak of gevel. Deze koude buitenlucht wordt vrijwel onmiddellijk door het filter en de warmtewisselaar geleid, waar hij wordt gefilterd en verwarmd. Dat gebeurt even slim als eenvoudig. De warme lucht uit de woning staat namelijk zijn warmte af aan de vers toegevoerde koude buitenlucht. Deze opwarming gebeurt dus met bestaande warmte en bespaart daardoor energie. Alléén de warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de verse toevoerlucht. De luchtstromen zelf blijven gescheiden.
Door de warmteterugwinning en de zuinige gelijkstroommotoren zijn de ventilatiesystemen die in Vlinderhof worden toegepast de energiezuinigste systemen in de markt. Deze systemen zorgen 365 dagen per jaar voor een gezonde en stabiele leefomgeving. Een leefomgeving die vandaag al voldoet aan de eisen van morgen.

Instandhoudingsovereenkomst
Bij de koop van uw woning kunt u voor bovenstaande apparatuur een instandhoudingsovereenkomst met KLIMAATGARANT afsluiten. Deze overeenkomst heeft tot doel om KLIMAATGARANT zich tegenover de koper te verplichten om er ongestoord gebruik van te kunnen maken gedurende een periode van maximaal 25 jaar.
Klimaatgarant zal op afstand het systeem monitoren, om zodoende maatregelen te kunnen nemen als het systeem niet goed functioneert.
In geval van storing zal KG er voor zorgen dat binnen 24 uur gereageerd wordt op een melding.
Alle kosten voor reparaties, onderhoud en vervanging van defecte onderdelen/apparaten zijn dan voor rekening van KG.
Het noodzakelijk onderhoud zal door KG worden uitgevoerd, dit houdt in het eenmaal per jaar reinigen van het PV systeem en de douche WTW. En het eenmaal per jaar leveren en plaatsen van een filterset voor het ventilatiesysteem. De koper dient ook eenmaal per jaar de filters te vervangen met door KG geleverde filters.

Tijdelijke regeling hypothecair krediet
De woningen in het plan Vlinderhof komen in aanmerking voor de tijdelijke regeling hypothecair krediet. Dit betekent dat diverse hypotheekverstrekkers de mogelijkheid bieden om bovenop uw maximale hypotheekbedrag € 25.000 extra leenruimte te realiseren omdat u een zeer energiezuinige 0- op de meter woning koopt. De hypotheekverstrekker zal wel een bewijs hiervan willen ontvangen. De instandhoudingsovereenkomst is het bewijs dat u voor een periode van 10 jaar niet voor financiële verrassing komt te staan.

© 2019 Copyright - Wonen in Vlinderhof - 17 fijne, energie-neutrale eengezinswoningen met tuin en ruime parkeergelegenheid in een mooie groene wijk in Berkel en Rodenrijs